Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Witold Siciński

Licytacje

RUCHOMOŚCI

DFME sp. zo.o. - protokoły zajęcia ruchomości

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zmieniają się godziny, w których przyjmuje komornik.
Nowe godziny przyjęć to Środy 11:00-15:00